Kontakt och mer information

Den exekutiva grupp som leder Skraknästets arbete består av Anders Ekström och Therese Ling på Ålands Näringsliv, samt Anders Nilsson och Anna Nöjd på RoslandsMinglet.

Projektet genomförs i nära samarbete med ett antal sponsorer & partners från regionen. 

Arrangörernas kontaktuppgifter:

Ålands Näringsliv

Anders Ekström
+358 18 529 300
anders.ekstrom@naringsliv.ax

Therese Ling
+358 18 529 304
therese.ling@naringsliv.ax

RoslandsMinglet

Anders Nilsson
+46 70  313 26 30
anders.nilsson@bibig.se

Anna Nöjd
+46 70 225 56 08
anna.nojd@tillvaxtmentor.com

Sponsorer