Om Skraknästet

Skraknästet började som en spinoff från ett stort arbete som gjordes under några år på Åland kallat ”Turismstrategin för Åland 2012-2022”.

Idén till entreprenörstävlingen Skraknästet kom från Ålands Landskapsregering och dåvarande näringsminister Fredrik Karlström. Tävlingen arrangerades första gången år 2011 och de tre påföljande åren av Ålands Landskapsregering.

År 2012 då Skraknästet arrangerades för första gången handlade det om att hitta idéer som sätter resmålet Åland på kartan. Tävlingen var öppen för allt från nätverk inom turismen till entreprenörer och alla idéer var välkomna. Arrangörerna mottog 36 bidrag och tre av dessa fick dela på vinsten om 10 000 euro. Det första året gav Skraknästet ett klart ”Proof of Concept” och en plattform för vidareutveckling.

Andra året, år 2013, utvecklades tävlingen till att ingå i ett större koncept, nämligen Nordic Tourism Investment Forum. Det som skilde sig från första året var att Skraknästet 2.0 även riktade sig  till mer omfattande turismsatsningar med ett större kapitalbehov. Förslagen i Skraknäset 2.0 tävlade om en plats i Nordic Tourism Investment Forum som arrangeras av RTS (Rese-och turistnäringen i Sverige) i september, istället för att tävla om pengarna. Nordic Investment Forum samlar deltagare från hela Norden och där presenteras utvalda projekt inför såväl bransch som stora investerare.

Skraknästet 2014 arrangerades den 12 maj  i samband med Ålands Näringslivs årsmöte på Alandica. Den stora nyheten år 2014 var att tävlingen ytterligare breddades och öppnades upp för alla innovativa idéer, såväl tekniska uppfinningar som nya tjänsteinnovationer. Fokus låg inte längre enbart på turistiska satsningar, utan alla personer, föreningar eller företag som ville förverkliga en ny idé, produkt eller tjänst fick vara med och tävla om vinsten på 10.000 €. Alla fick delta, ensamma eller i team, idén fick vara utvecklingsstadiet och förslagen lämnades in konfidentiellt, även om de fem finalisternas idéer senare offentliggjordes.

Skraknästet 2015-2017 arrangerades i Ålands Näringsliv och RoslandsMinglets regi.

År 2015 beslöt Ålands Lanskapsregering att låta Ålands Näringsliv ta över driften av projektet. För att ytterligare ge tävlingen ett lyft och en bredare geografisk bredd involverade Ålands Näringsliv RoslandsMinglet i arrangemangen. År 2015/2016 arrangerades Skraknästet därmed för första gången som ett samverkansprojekt mellan Ålands Näringsliv och RoslandsMinglet.

"Jag tycker konceptet varit väldigt lyckat, samhället Åland har fått tillbaka mångfalt i värde. Förutom konkreta företag och projekt som satts igång har det Skraknästet medverkat till att fokusera mer på idén istället för stöden/bidragen. Det har uppmuntrat till företagsamhet, entreprenörskap och utveckling på ett positivt sätt. Att Skraknästet nu lever vidare är jag oerhört stolt och glad över."

Fredrik Karlström, Serieentreprenör & Näringsminister på Åland 2010-2014

Skraknästet 2018-2020 arrangeras av Ålands Näringsliv och Ålands Utvecklings Ab. Ålands Näringsliv och Ålands Utvecklings Ab vill med Skraknästet öka entreprenörskapet i det åländska samhället och få fram nya affärsidéer.

 

Sponsorer