Sponsorer & Partners

Tävlingen arrangeras i samarbete med ett antal partners och sponsorer från Åland. Tillsammans arbetar vi för att förstärka entreprenörskap.