Skraknästet

Finalen

 • Äger rum under Ålands Utvecklings Ab's Kapitalmarknadsdag onsdagen den 28 november 2018 på Ålands Sjöfartsmuseum i Mariehamn. Fritt inträde. 

 • På finalen får tre finalister presentera sig och sina idéer, sedan blir det juryöverläggning och slutligen utses vinnaren. 

 • Programblad och tider för Kapitalmarknadsdagen finns här. Anmäl dig gärna via Kapitalmarknadsdagens Facebook-evenemang

 

Har du en idé som du vill utveckla?

Skraknästet är en tävling för entreprenörer på Åland. Tävlingen arrangeras för att uppmuntra och främja entreprenörskap på Åland. Bakom tävlingen står Ålands Näringsliv och Ålands Utvecklings Ab.

I Skraknästet 2018 tävlar:

Person(er) med en ny affärsidé som har en stark ambition att utveckla sin idé och jobba aktivt med sin idé vid en eventuell vinst. Du kan redan ha ett registrerat företag eller ha ambitionen att starta ett företag.

ELLER

Ett redan aktivt företag som deltar i tävlingen med en ny idé som markant skiljer sig från den nuvarande verksamheten i företaget.

 

Vinst

 • 5000 € att fritt spendera i bolaget för att utveckla idén.

 • Option på en tilläggsinvestering från ÅUAB (enligt följande kriterier: idén skall vara unik och ny för Åland, bolagets hemort skall vara på Åland, bör ha stor tillväxtpotential och vara genomförbart).

 • Mentorskap via Ålands Näringsliv.

 • En plats i Business Lab.

 

Tävlingen

Alla bidrag tävlar i samma kategori.

Tävlingen återkommer hösten 2019.

 

Anmälan är nu avslutad för denna omgång. 

 

Tävlingsbidrag 2018

Totalt kom det in 23 stycken tävlingsbidrag. Av dem går tio stycken vidare till en juryträff, där bidragen får ett möte med juryn där de presenterar sin idé närmare och juryn får en chans att ställa frågor. Från dessa tio bidrag, tar juryn ut tre stycken som sedan går till final.

Tävlingsbidrag som är kallade till juryträff:

 • Let´s go

 • Visitax

 • Ålands första hundaktivitetshall

 • Mattas bondgårdsboende och -aktiviteter

 • Digitaliserad fysioterapi

 • Glamping Åland

 • ArkipelaGO! - Lightweight Adventure cycling

 • AroundAlandApp

 • Buttercup

 • ENTAX - Virtual Reality

 

Tävlingsinformation

Genom att anmäla dig till Skraknästet godkänner du:

 • Att din idé kan omnämns med namn och rubrik i media, dock utan att uppge affärsplaner, budget eller övriga detaljer.

 • Medverkan på sociala medier och tidningar/radio med syfte att marknadsföra tävlingen.

 • Att du är beredd att aktivt jobba med din idé efter en eventuell vinst och vara tillgänglig för uppföljning under 2019.

 • Att vara tillgänglig vid en juryträff 9 november 2018.

 • Att du har möjlighet att närvara vid finalen 28 november 2018.

 

Följande frågor bör du vara beredd att svara på när du skickar in din ansökan:

 • Beskriv din idé.

 • Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot ser du i din idé.

 • Finns det några konkurrenter.

 • Vilka personer ligger bakom idén (är det endast du eller är ni ett team av flera personer).

 • Vad är det som gör din idé unik.

 • Berätta om dig själv/ ditt team (bakgrund, vad har du/ditt team för erfarenhet av företagande, vad gör dig till en bra entreprenör).

 • Vad skulle du använda prissumman till.

 • Hur ska du finansiera din idé.

 • Presentera en budget, detta bör ingå i budgeten; försäljning, kostnader, investeringar och antalet anställda.

 •  Bifoga även gärna skisser och bilder.

Önskar du handledning vid framtagning av budget eller har andra frågor gällande hur en bra ansökan bör se ut, ta kontakt så hjälper en företagsrådgivare eller affärsutvecklare dig vidare.

 

Juryn

Skraknästets finalister utses av en jury bestående av följande personer: 

 • Anders Nilsson, VD för fondbolaget Granit Fonder i Stockholm, juryns ordförande.

 • Britt Biskop, entreprenör och projektledare Business Lab Åland

 • Stefan Boman, försäljningschef på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

 • Solveig Saine, finansieringsdirektör Ålandsbanken

 

 

Tävlingen

Sponsorer